One-stop-shop

Kom sikkert i mål med din investering i et rækkehusprojekt

Få vores opskrift på, hvordan du kommer i mål indenfor budget og til tiden med et rækkehusprojekt, som er attraktivt for lejere eller købere.

Om du har erfaring som ejendomsudvikler eller skal i gang med et rækkehusprojekt for første gang er det vigtigt at vælge den rette samarbejdspartner til at rådgive, udvikle og bygge dit rækkehusprojekt.      

HusCompagniet er Nordens største husbygger og en erfaren B2B-partner med gennemprøvede løsninger.  Vi tilbyder dig som bygherre og investor professionel sparring omkring udvikling af dit rækkehusprojekt og en effektiv og tryg byggefase. 

Vi har alle kompetencer under ét tag og varetager hele entreprisen. Det kalder vi one-stop-shop. Så kan du fokusere på finansiering, udlejning eller salg af dit rækkehusprojekt, mens vi bygger.

I HusCompagniet inddeler vi et rækkehusprojekt i tre faser

✔ Fase 1: Projektering

✔ Fase 2: Byggeperiode

✔ Fase 3: Aflevering og service 

Læs med her og lær mere om, hvad de tre faser indeholder — og hvordan du kommer godt igennem dem.

 

Fase 1: Projektering

#1 Grund

En god investering starter
med en god grund

En afgørende faktor for dit rækkehusprojekt er den grund, som du vælger at lade projektet opføre på. 

Men hvad skal du være opmærksom på? 

Som projektansvarlige kan vi rådgive dig om valg af grund med fokus på disse 6 afgørende punkter:

1. Hvordan er byggegrundens beliggenhed?

 • Beliggenhed er afgørende for, hvem du bygger til. Boligerne og de tilhørende arealer skal optimeres ud fra, hvem der skal bo i dem. Er det aktive seniorer, familier eller et mix? 

 

2. Hvordan er funderingsforholdene? 

 • Er bunden for blød kan det kræve omkostningstung pilotering.

 

3. Hvordan er grundvandsforholdene? 

 • Højt grundvand kræver sikring ved støbning, hvor lavt grundvand ingen sikring kræver. 

4. Hvordan er jordens tilstand?

 • Vi anbefaler altid miljøprøver. Hermed afsløres det, om jorden er forurenet, og dermed, om der skal påregnes større udgifter til bortskaffelse af jorden. 

 

5. Hvilke arkæologiske hensyn skal der tages? 

 • Er jorden frigivet eller skal der bruges penge på forundersøgelser og evt. udgravninger? 

 

6. Hvordan er terrænet at bygge på? 

 • Skråner byggefelterne, kan det være nødvendigt med støttemure og ekstrafundering samt forskydninger i byggeriet. 
 • Haveanlæg kan blive kompliceret og fordyrende.
#2 Planer og lovgivning

Få styr på planer og lovgivning fra start – og undgå overraskelser

Når vi er samarbejdspartner på et rækkehusprojekt, starter vi altid med at undersøge, om der er en lokalplan for det område, hvor du ønsker at bygge. 

Lokalplanen fastlægger nemlig rammerne for, hvad der må bygges, hvordan byggeriet skal se ud, og hvad det må anvendes til. 

Er der ikke en lokalplan, kan der stadig være andre regler og bestemmelser, som du skal overholde. 

Vi er opmærksomme på de udfordringer/begrænsninger, der kan være i en given lokalplan, og finder de løsninger, der skal til for at opnå en byggetilladelse.

Vi hjælper dig med at holde overblik

Der er meget at forholde sig til i projekteringsfasen af et byggeprojekt. Men vi har gjort det før – og vi ved, hvordan du kommer sikkert i mål. 

Byplaner og miljøkrav kan eksempelvis indeholde bestemmelser om: 

 • veje og stier
 • grønne områder
 • vandløb
 • søer
 • skove
 • krav til støj
 • vibrationer fra omgivelser
 • affaldshåndtering
 • naturbeskyttelse
 • vandmiljø
 • dyreliv
#3 Illustration og bebyggelsesplaner

Optimér byggeretsmeter og træf
de første materialevalg

Når der er helt styr på grunden og lokalplanen, kommer vi frem til den første skitsering af rækkehusene. 

I denne fase er det vigtigt, at vi sammen tager hensyn til: 

 • den maksimale udnyttelse af byggeretsmeter
 • den optimale placering på grunden i forhold til lysindfald, terræn, mv.  
 • den rette planløsning i forhold til efterspørgslen i området  
 • de gældende brand- og energikrav

Det er også i denne fase vi kan rådgive og sparre omkring mulige bæredygtighedscertificeringer.

I HusCompagniet leverer vi både Svanemærket og DGNB certificeret byggeri. Vi arbejder med EU -taksonomien, der i høj grad kommer til at spille en central rolle for et mere bæredygtigt byggeri. Vi har in-house bæredygtighedseksperter, der kan tilknyttes dit projekt. 

Vi er verdensmestre i tetris

Som investor er det selvfølgelig dit mål at optimere den samlede bebyggelsesprocent på din grund. 

Og det er en form for tetris, som vi hos HusCompagniet sammen med vores samarbejdspartnere er eksperter i.  

Hos os får du altid sparring og vejledning for optimering af din grund og hermed investering — i overensstemmelse med lokalplan og andre eventuelt gældende bestemmelser.

#4 Projekt- og kontrakt

Træf de endelige materialevalg og få kontrakt samt økonomi på plads

Nu er vi nået til det sidste punkt i projekteringsfasen. Det er her de endelige materialevalg træffes og indføres i den samlede aftale.  

I HusCompagniet stiller vi høje krav til de materialer, vi bygger med. Kvalitet, holdbarhed og æstetik skal gå op i en højere enhed. Vi rådgiver gerne om materialevalg, der sikrer at boligerne fremstår attraktive både på den korte og lange bane. 

Alle vores huse har som minimum energimærke A (2015). Derfor har de lave driftsomkostninger, hvilket gør dem attraktive for både lejere og købere. Vi anbefaler altid fjernvarme, hvis dette er en mulighed, men vi tilbyder også vedvarende energiløsninger som varmepume og solceller. 

 

Kontrakten færdiggøres og økonomien sikres

Som afslutning på projekteringsfasen gennemgår vi kontrakt og vilkår en sidste gang, så det hele lever op til dansk lovgivning og giver tryghed for begge parter. 

Ikke mindst så er det også her, hvor økonomien for projektet skal falde helt på plads. 

Sikkerhedsstillelse skal være i orden og en betalingsplan udformes. 

Herefter sørger det projektansvarlige team i HusCompagniet for byggeansøgning, samt at byggeprocessen efterfølgende forløber optimal og efter planen.

Fase 2: Byggeperiode

#5 En gennemprøvet byggeproces

Din byggeleder sikrer en gennemprøvet byggeproces 

Nu er alle planer, kontrakter og hensyn på plads. Så nu er det vel egentlig bare at få igangsat det planlagte byggeri?

I teorien – ja.

Men i virkeligheden viser det sig ofte at være sværere end som så.

Når ansvaret for at komme i mål deles ud på forskellige entreprenører, risikerer du nemlig, at der opstår misforståelser og gnidninger på tværs af de involverede interessenter.

Det er her forsinkelser og fejl kan opstå.

Derfor har vi hos HusCompagniet et meget tæt samarbejde med vores faste og dygtige underentreprenører og leverandører. Fordelen for dig ved en totalentreprise er, at der ikke opstår diskussioner om entreprisegrænser både under og efter byggeriet.

Minimal entreprenørrisiko og nem byggestyring

Med HusCompagniet risikerer du ikke, at dit projekt fordyres eller går helt i stå, hvis en leverandør ikke er i stand til at fuldføre sin leverance. 

Vi tager selvfølgelig det fulde ansvar for at komme helt i mål.   

Og det er en væsentlig risiko for din investering, du således kan fjerne. 

Hos HusCompagniet har du desuden altid én byggeleder, der står for byggestyring og kvalitetssikring igennem hele processen.

På den måde ved du altid, hvem du skal tage fat i, hvis du har spørgsmål – og det gør hele processen nem og overskuelig for dig.

Fase 3: Aflevering og Service

#6 Aflevering, service og 1- og 5 årsgennemgang

Dine rækkehuse står klar til den aftalte tid,
og vi laver faste servicetjek efterfølgende

Hos HusCompagniet arbejder vi med faste afleveringsdatoer.

Du kan altså roligt regne med, at dine rækkehuse står klar til udlejning eller videresalg på den lovede dato.

Vi sørger for indsendelse af klimaberegning og anden dokumentation til kommunen, så der kan udstedes ibrugtagningstilladelse.

Der laves gennemgang af alle boliger ved nøgleoverdragelse og eventuelle fejl og mangler udbedres indenfor 8 uger.

Service og 1- og 5-årsgennemgang

Vi giver ikke slip, selvom vi er kommet godt i mål. 

Derfor sørger vi altid for en fuld gennemgang af vores byggerier efter ét og fem år. Vi udbedrer eventuelle fejl og mangler i umiddelbar forlængelse af gennemgangene. 

Vores serviceafdeling står til rådighed og kan kontaktes løbende i tilfælde af spørgsmål. 

Dette skulle gerne give dig en øget tryghed for at din investering kommer helt i hus uden problemer. 

Også på den lange bane.